【Wetland Seasons Bay】新地再推濕地公園,收租回報係幾多?

·2 分鐘文章
Housing of Tin Shui Wai, Hong Kong

市況轉旺,發展商都加速推盤,新地趁勢推天水圍濕地公園路1號新項目Wetland Seasons Bay,料成樓市焦點。旁邊的同系Wetland Seasons Park,當年以貼嘉湖市價推出,今日收租回報又係點?

下載Yahoo財經APP
美股、外匯、加密貨幣免費即時報價,自選投資組合獲取相關新聞提示。

新地公布,項目正式命名Wetland Seasons Bay,第1期Wetland Seasons Bay涉1224伙單位,關鍵日期為2022年3月31日,樓花期不足一年。

其實,疫情漸趨穩定下,近日樓市再現搶盤熱,天水圍居屋叫價力驚人,居屋「屏欣苑」中層單位以443萬元沽出,單位實用面積382呎,成交呎價竟高達11,597元,貴絕元朗未補地價居屋,可能仲貴過私樓。

元朗、天水圍區連未補地價的居屋都賣過萬呎,區內新盤開價又點會低?近排不單居二市場火熱,連新盤銷售氣氛都好旺盛,新地趁勢推出天水圍濕地公園新盤,新項目位於112發展區,即是濕地公園路1號,項目第一期涉逾千伙單位,高層可遠望深圳景,對出就係濕地公園,所以蚊蟲滋擾都少不免。

旁邊的Wetland Seasons Park表現又係點?該盤分三期發展共有1,727伙,第一期已陸續入伙,一、二期首批呎價為逾1.1萬元,而第三期首批則加價至每呎12,968元。參考第一期的租盤,扣除管理費後,Wetland Seasons Park淨租金回報率約2.6%,例如1期22座低層B5室,面積409呎的兩房單位,當年一手買入價約500萬元,新近以13,000元承租,扣除每呎3.88元的管理費,淨租務回報2.6厘。

當然,這是一年半前的價位,時至今日,同區樓齡較新的栢慧豪園,二手呎價已升至每呎12,652元,根據過往經驗,新地一向都以溢價開盤,估計發展商不大可能再以每呎1.1萬元推售新盤,而且旁邊Wetland Seasons Park交樓後大量租盤湧現,新盤能否再現2.6厘租務回報,市場也不太樂觀吧!

我們致力為用戶建立安全而有趣的平台,讓他們與志同道合的用戶聯繫交流。為改善我們的社群體驗,我們暫時停用文章留言功能