AMZN - Amazon.com, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:1300.00
認購期權範圍2023年6月2日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
AMZN230616C013000002022-06-03 3:13PM EDT2023-06-161,221.301,217.151,234.00+187.10+18.09%270.00%
AMZN230915C013000002022-06-01 12:52PM EDT2023-09-151,223.991,237.151,254.000.00-2120.00%
AMZN240119C013000002022-06-01 12:41PM EDT2024-01-191,260.101,263.751,281.600.00-600.00%
AMZN240621C013000002022-05-05 3:06PM EDT2024-06-211,175.801,296.001,314.500.00--20.00%
認沽盤範圍2023年6月2日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
AMZN230616P013000002022-05-26 1:02PM EDT2023-06-1648.0032.4540.100.00-1470.00%
AMZN230915P013000002022-05-12 12:00PM EDT2023-09-1568.1639.0547.500.00-2230.00%
AMZN240119P013000002022-05-24 9:35AM EDT2024-01-1982.0051.1058.300.00-1630.00%
AMZN240621P013000002022-05-31 3:27PM EDT2024-06-2173.5061.5071.000.00-31400.00%