AMZN - Amazon.com, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:185.00
認購期權範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
AMZN230616C001850002023-05-05 10:44AM EDT2023-06-160.010.000.010.00-24,33081.25%
AMZN230721C001850002023-06-07 3:04PM EDT2023-07-210.010.010.030.00-503,29543.75%
AMZN230915C001850002023-06-07 3:15PM EDT2023-09-150.160.150.17+0.02+14.29%102,32135.84%
AMZN240119C001850002023-06-08 12:45PM EDT2024-01-190.760.730.76+0.12+18.75%355,63830.79%
AMZN240621C001850002023-06-08 1:22PM EDT2024-06-212.652.622.69+0.16+6.43%92,50732.20%
AMZN250117C001850002023-06-08 10:40AM EDT2025-01-176.155.856.10+0.70+12.84%14,96533.75%
認沽盤範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
AMZN230616P001850002023-02-27 11:43AM EDT2023-06-1691.4884.9085.900.00-40528.37%
AMZN230721P001850002023-05-31 9:30AM EDT2023-07-2163.6960.8561.150.00-1052.54%
AMZN230915P001850002023-04-17 3:48PM EDT2023-09-1582.5569.1569.900.00-10094.14%
AMZN240119P001850002023-02-24 1:52PM EDT2024-01-1992.3186.4087.400.00-20109.31%
AMZN240621P001850002023-04-27 10:27AM EDT2024-06-2176.5464.1565.650.00-2038.64%
AMZN250117P001850002023-01-23 3:52PM EDT2025-01-1788.1087.4091.000.00-2071.34%