AMZN - Amazon.com, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:195.00
認購期權範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
AMZN230616C001950002023-06-02 10:52AM EDT2023-06-160.010.000.010.00-4043,10871.88%
AMZN230721C001950002023-06-02 12:40PM EDT2023-07-210.020.010.030.00-1001,95446.09%
AMZN230915C001950002023-06-02 11:34AM EDT2023-09-150.130.110.13+0.01+8.33%23177937.31%
AMZN240119C001950002023-06-02 9:44AM EDT2024-01-190.590.520.56+0.08+15.69%162,89631.54%
AMZN240621C001950002023-05-31 11:47AM EDT2024-06-211.691.952.070.00-243932.36%
AMZN250117C001950002023-06-02 3:06PM EDT2025-01-175.044.754.95+0.59+13.26%51,41433.54%
認沽盤範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
AMZN230616P001950002023-02-15 11:08AM EDT2023-06-1696.4096.9097.500.00-20461.18%
AMZN230721P001950002023-03-13 11:28AM EDT2023-07-21102.2296.0096.450.00-20241.14%
AMZN230915P001950002023-04-21 3:32PM EDT2023-09-1588.1078.5079.350.00-2095.67%
AMZN240119P001950002023-04-10 12:46PM EDT2024-01-1993.5184.1085.150.00-6080.87%
AMZN240621P001950002023-04-13 1:11PM EDT2024-06-2193.6583.3586.200.00-6062.98%
AMZN250117P001950002023-06-01 11:35AM EDT2025-01-1769.5569.5071.55-3.55-4.86%6021.19%