AVGO - Broadcom Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:270.00
認購期權
2023年6月9日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
276.030.00--02023-06-160.160.00-830
-----2023-07-210.140.00-217
-----2024-01-190.710.00-3075
317.160.00-112024-06-212.900.00-211
332.100.00--22025-01-173.10-1.56-33.48%2629