AVGO - Broadcom Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:300.00
認購期權
2023年6月2日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
480.120.00-1102023-06-160.050.00-40
-----2023-07-210.110.00-200
454.600.00-1002023-09-150.550.00-50
-----2023-10-200.300.00-80
424.000.00-102024-01-191.250.00-30
346.500.00-122024-06-213.300.00-10
288.400.00-132025-01-1711.000.00-10