AVGO - Broadcom Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:595.00
認購期權
2023年6月9日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
254.000.00--12023-06-090.050.00-253
-----2023-06-160.210.00-142
192.100.00-112023-06-230.880.00-123
-----2023-06-300.500.00-15