BP - BP p.l.c.

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:20.00
認購期權
2023年6月9日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
14.270.00-1972023-06-160.010.00-52,998
16.500.00-102023-07-210.030.00-13,969
16.700.00-2122023-10-200.070.00-31,087
16.250.00-13062024-01-190.230.00-34,057
14.570.00-112024-06-210.470.00-51292
17.340.00-2352024-12-200.740.00-8713
15.700.00-51722025-01-170.670.00-15127