BP - BP p.l.c.

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:28.00
認購期權
2023年6月9日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
7.600.00-112023-06-09-----
6.80-0.90-11.69%109782023-06-160.010.00-73,828
7.870.00-251302023-07-210.070.00-1471
7.750.00-792023-08-180.180.00-197236
7.900.00--122024-01-190.950.00-1161
9.900.00-44462024-06-211.450.00-1313
8.500.00-12702025-01-172.100.00-30257