BP - BP p.l.c.

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:41.00
認購期權
2023年6月9日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
0.010.00-45672023-06-094.500.00-10
0.010.00-12,0152023-06-165.450.00-10
0.010.00-2322023-06-23-----
0.060.00-192023-06-30-----
0.05-0.01-16.67%225,8612023-07-217.350.00-25085
0.180.00-21052023-08-18-----
0.550.00-41,5032023-10-203.850.00-1641
1.230.00-134,4062024-01-196.100.00-518