BP - BP p.l.c.

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:43.00
認購期權
2023年6月9日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
0.030.00-2012782023-06-09-----
0.010.00-51,2592023-06-169.300.00-20
0.010.00-172023-06-23-----
0.02-0.01-33.33%101,7822023-07-217.250.00-4550
0.090.00-4452023-08-18-----
0.25+0.05+25.00%56662023-10-204.900.00-1090
0.710.00-19142024-01-197.950.00-1528