BP - BP p.l.c.

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:46.00
認購期權
2023年6月9日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
0.500.00--12023-06-09-----
0.020.00-53492023-06-1610.200.00-910
0.020.00-82812023-07-2110.000.00-2920
0.120.00-23712023-10-207.300.00-660
0.33-0.09-21.43%33,2522024-01-19-----