CAT - Caterpillar Inc.

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:132.00
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CAT200228C001320002020-02-18 11:15AM EST2020-02-284.505.656.10-0.80-15.09%1036.89%
CAT200306C001320002020-02-12 12:55PM EST2020-03-068.066.156.650.00-1032.67%
CAT200313C001320002020-02-14 2:37PM EST2020-03-137.406.757.050.00-1030.32%
CAT200403C001320002020-02-19 11:20AM EST2020-04-037.657.958.300.00--029.07%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CAT200228P001320002020-02-21 3:51PM EST2020-02-280.520.450.54+0.04+8.33%507030.23%
CAT200306P001320002020-02-21 11:28AM EST2020-03-061.200.981.15+0.31+34.83%6029.27%
CAT200313P001320002020-02-21 9:36AM EST2020-03-131.671.461.62+0.09+5.70%6028.35%
CAT200327P001320002020-02-21 12:05PM EST2020-03-272.252.232.31+0.60+36.36%3026.70%
CAT200403P001320002020-02-21 12:48PM EST2020-04-032.642.562.64+0.70+36.08%7026.38%