CAT - Caterpillar Inc.

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:152.50
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CAT200228C001525002020-02-21 11:25AM EST2020-02-280.020.000.040.00-20035.55%
CAT200306C001525002020-02-19 10:38AM EST2020-03-060.060.030.160.00-1031.54%
CAT200313C001525002020-02-18 12:01AM EST2020-03-130.260.080.160.00-4025.78%
CAT200327C001525002020-02-20 11:03AM EST2020-03-270.310.330.40-0.04-11.43%1024.37%
認沽盤範圍2020年2月28日