CFMS - Conformis, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
認購期權範圍2018年7月20日
合約名稱上次交易日期拍板收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CFMS180720C000025002018-05-18 2:45PM EDT2.500.050.000.05-0.01-16.67%4761165.63%
CFMS180720C000050002018-04-17 3:36PM EDT5.000.050.000.350.00-168434.38%
認沽盤範圍2018年7月20日
合約名稱上次交易日期拍板收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CFMS180720P000025002018-06-22 12:38PM EDT2.501.251.201.30+0.02+1.63%529125.00%
CFMS180720P000050002018-04-10 3:50PM EDT5.003.602.104.800.00-30751,225.00%