CSCO - Cisco Systems, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:17.50
認購期權範圍2020年6月5日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200717C000175002020-05-13 7:07PM EDT2020-07-1721.1028.9529.650.00--0161.13%
CSCO201016C000175002020-05-18 12:11AM EDT2020-10-1626.3529.0529.400.00--659.38%
CSCO210115C000175002020-04-30 10:18AM EDT2021-01-1525.1529.7530.350.00-2387.70%
CSCO220121C000175002020-05-13 3:46PM EDT2022-01-2124.2528.8029.800.00-2448.44%
認沽盤範圍2020年6月5日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200619P000175002020-05-06 9:43AM EDT2020-06-190.020.000.030.00-12175.00%
CSCO200717P000175002020-05-12 1:25PM EDT2020-07-170.030.000.030.00-3374107.81%
CSCO200918P000175002020-05-13 7:07PM EDT2020-09-180.750.000.070.00--276.56%
CSCO201016P000175002020-05-15 11:27AM EDT2020-10-160.080.000.140.00-62574.61%
CSCO210115P000175002020-05-29 2:46PM EDT2021-01-150.100.010.340.00-2010866.80%
CSCO220121P000175002020-05-05 3:05PM EDT2022-01-210.620.030.810.00-1656.93%