CSCO - Cisco Systems, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:20.00
認購期權範圍2020年6月12日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200918C000200002020-05-14 3:50PM EDT2020-09-1823.9027.6528.050.00-4964.84%
CSCO201016C000200002020-05-15 9:30AM EDT2020-10-1623.0027.6028.050.00--3481.25%
CSCO210115C000200002020-06-05 3:34PM EDT2021-01-1528.0027.5028.10+2.30+8.95%21064.94%
CSCO220121C000200002020-06-01 1:36PM EDT2022-01-2126.8027.2528.400.00-113546.68%
認沽盤範圍2020年6月12日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200619P000200002020-05-13 3:46PM EDT2020-06-190.020.000.020.00-178168.75%
CSCO200717P000200002020-04-29 1:59PM EDT2020-07-170.030.000.030.00-3156100.00%
CSCO200918P000200002020-06-04 3:45PM EDT2020-09-180.030.000.000.00-12825.00%
CSCO201016P000200002020-05-28 2:08PM EDT2020-10-160.080.000.160.00-111468.75%
CSCO210115P000200002020-06-05 3:36PM EDT2021-01-150.140.100.00-0.03-17.65%13,09625.00%
CSCO220121P000200002020-05-11 10:45AM EDT2022-01-210.800.330.760.00-49350.17%