CSCO - Cisco Systems, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:22.50
認購期權範圍2020年6月12日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200619C000225002020-04-17 10:56AM EDT2020-06-1919.7521.5521.900.00-770.00%
CSCO200717C000225002020-05-14 9:36AM EDT2020-07-1721.7525.0525.700.00--699.61%
CSCO200918C000225002020-05-20 12:22PM EDT2020-09-1823.1525.0525.550.00-2280.37%
CSCO201016C000225002020-05-14 10:03AM EDT2020-10-1621.6025.0525.550.00--571.29%
CSCO220121C000225002020-06-05 2:31PM EDT2022-01-2125.6024.7525.90+2.90+12.78%22841.11%
認沽盤範圍2020年6月12日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200619P000225002020-05-05 3:36PM EDT2020-06-190.030.000.020.00-218150.00%
CSCO200717P000225002020-04-15 2:46PM EDT2020-07-170.150.000.050.00-51692.19%
CSCO200918P000225002020-05-19 11:17AM EDT2020-09-180.090.000.150.00-63467.19%
CSCO201016P000225002020-06-03 12:28PM EDT2020-10-160.070.000.210.00-42462.89%
CSCO220121P000225002020-05-21 1:29PM EDT2022-01-210.850.451.200.00-120850.32%