CSCO - Cisco Systems, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:27.50
認購期權範圍2020年6月12日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200619C000275002020-06-05 2:54PM EDT2020-06-1920.6520.0520.60+1.40+7.27%12180.86%
CSCO200918C000275002020-05-18 9:58AM EDT2020-09-1817.0720.1020.600.00-11763.87%
CSCO201016C000275002020-05-15 9:50AM EDT2020-10-1616.6319.9520.800.00-253464.16%
CSCO220121C000275002020-05-20 3:51PM EDT2022-01-2118.2619.5521.300.00-635036.66%
認沽盤範圍2020年6月12日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200619P000275002020-06-04 10:09AM EDT2020-06-190.010.000.000.00-663050.00%
CSCO200717P000275002020-06-02 10:56AM EDT2020-07-170.020.000.040.00-123667.97%
CSCO200918P000275002020-06-04 12:22PM EDT2020-09-180.100.050.170.00-728054.10%
CSCO201016P000275002020-06-05 10:05AM EDT2020-10-160.210.040.21-0.06-22.22%1060653.91%
CSCO220121P000275002020-06-03 2:24PM EDT2022-01-211.240.741.880.00-294745.64%