CSCO - Cisco Systems, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:32.50
認購期權範圍2020年6月5日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200619C000325002020-05-22 9:52AM EDT2020-06-1911.7814.1014.550.00-3311100.78%
CSCO200717C000325002020-05-21 3:24PM EDT2020-07-1712.5013.9514.750.00-6117773.93%
CSCO200918C000325002020-05-27 10:49AM EDT2020-09-1812.6014.3014.650.00-358644.24%
CSCO201016C000325002020-05-27 3:02PM EDT2020-10-1613.5014.2014.800.00-121743.90%
CSCO220121C000325002020-05-27 3:32PM EDT2022-01-2114.4214.0017.050.00-217739.51%
認沽盤範圍2020年6月5日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200619P000325002020-06-02 10:43AM EDT2020-06-190.010.000.010.00-214,16362.50%
CSCO200717P000325002020-06-02 10:48AM EDT2020-07-170.040.030.15-0.03-42.86%878655.66%
CSCO200918P000325002020-06-02 2:50PM EDT2020-09-180.320.250.550.00-364,93653.27%
CSCO201016P000325002020-06-02 11:42AM EDT2020-10-160.420.340.85-0.11-20.75%21,14953.91%
CSCO220121P000325002020-06-01 2:22PM EDT2022-01-212.352.222.420.00-11,72837.92%