CSCO - Cisco Systems, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:40.50
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200228C000405002020-02-28 9:46AM EST2020-02-280.030.020.04-0.37-92.50%15852648.44%
CSCO200306C000405002020-02-27 3:32PM EST2020-03-060.610.630.72-0.42-40.78%14752.83%
CSCO200313C000405002020-02-27 3:08PM EST2020-03-130.800.810.98-0.86-51.81%11148.83%
CSCO200320C000405002020-02-28 9:36AM EST2020-03-201.061.061.16-0.36-25.35%485445.17%
CSCO200327C000405002020-02-27 3:52PM EST2020-03-271.671.091.290.00---42.38%
CSCO200403C000405002020-02-27 3:21PM EST2020-04-032.071.151.340.00--539.11%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200228P000405002020-02-28 9:58AM EST2020-02-281.741.781.86+1.12+180.65%29284118.75%
CSCO200306P000405002020-02-27 3:43PM EST2020-03-062.502.432.53+1.23+96.85%220772.66%
CSCO200313P000405002020-02-27 3:48PM EST2020-03-131.332.582.750.00-10811459.08%
CSCO200320P000405002020-02-27 3:52PM EST2020-03-201.632.782.930.00-4225653.86%
CSCO200327P000405002020-02-27 3:07PM EST2020-03-271.442.743.050.00-465451.42%
CSCO200403P000405002020-02-28 9:50AM EST2020-04-032.903.203.35+1.31+82.39%145450.81%