CSCO - Cisco Systems, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:41.50
認購期權範圍2019年12月6日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO191206C000415002019-12-05 3:53PM EST2019-12-062.022.022.01-1.61-44.35%605250.00%
CSCO191213C000415002019-12-05 1:06PM EST2019-12-132.122.032.09-1.88-47.00%16024.61%
CSCO191220C000415002019-12-05 10:43AM EST2019-12-202.242.152.24-0.48-17.65%11125.78%
CSCO200103C000415002019-11-21 3:29PM EST2020-01-033.802.272.330.00--7921.24%
認沽盤範圍2019年12月6日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO191206P000415002019-12-04 10:39AM EST2019-12-060.010.000.020.00-25,56052.34%
CSCO191213P000415002019-12-05 10:15AM EST2019-12-130.070.060.07-0.04-36.36%34924.61%
CSCO191220P000415002019-12-04 3:45PM EST2019-12-200.130.150.160.00-411,46823.05%
CSCO200110P000415002019-12-05 1:04PM EST2020-01-100.460.450.47+0.11+31.43%6223.00%