CSCO - Cisco Systems, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:41.50
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200228C000415002020-02-27 3:51PM EST2020-02-280.120.000.040.00-50555457.81%
CSCO200306C000415002020-02-28 10:08AM EST2020-03-060.350.350.42-0.43-55.13%68313849.81%
CSCO200313C000415002020-02-27 12:36PM EST2020-03-131.550.540.650.00--15345.02%
CSCO200320C000415002020-02-28 10:21AM EST2020-03-200.770.720.81-0.20-20.62%10927441.85%
CSCO200327C000415002020-02-27 11:23AM EST2020-03-271.640.830.990.00-232340.92%
CSCO200403C000415002020-02-27 3:50PM EST2020-04-031.320.801.050.00--4238.04%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200228P000415002020-02-28 10:28AM EST2020-02-282.652.782.83+1.31+97.76%21585180.08%
CSCO200306P000415002020-02-28 10:03AM EST2020-03-063.303.153.25+1.84+126.03%822882.32%
CSCO200313P000415002020-02-27 2:52PM EST2020-03-131.533.303.450.00-515,25165.92%
CSCO200320P000415002020-02-27 2:49PM EST2020-03-203.263.353.60+1.56+91.76%112,82957.18%
CSCO200327P000415002020-02-27 3:39PM EST2020-03-272.053.553.700.00-135,06153.32%
CSCO200403P000415002020-02-27 11:38AM EST2020-04-033.803.704.05+1.92+102.13%21753.08%
CSCO200409P000415002020-02-27 2:54PM EST2020-04-092.252.974.250.00--656.35%