CSCO - Cisco Systems, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:44.50
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200228C000445002020-02-28 10:08AM EST2020-02-280.010.000.02-0.01-50.00%1,0483,89898.44%
CSCO200306C000445002020-02-28 10:19AM EST2020-03-060.040.100.07-0.13-76.47%1663350.59%
CSCO200313C000445002020-02-27 3:51PM EST2020-03-130.180.100.150.00-47442.19%
CSCO200320C000445002020-02-27 11:37AM EST2020-03-200.170.190.23-0.21-55.26%203,36639.16%
CSCO200327C000445002020-02-27 1:09PM EST2020-03-270.420.250.310.00-12437.40%
CSCO200403C000445002020-02-26 2:55PM EST2020-04-030.300.250.34-0.26-46.43%22734.57%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200228P000445002020-02-27 3:22PM EST2020-02-283.955.705.850.00-1231,848308.20%
CSCO200306P000445002020-02-27 2:57PM EST2020-03-063.625.655.800.00-46163106.35%
CSCO200313P000445002020-02-27 3:56PM EST2020-03-134.325.856.000.00-1714085.25%
CSCO200320P000445002020-02-27 3:40PM EST2020-03-204.055.956.050.00-132472.66%
CSCO200327P000445002020-02-26 3:15PM EST2020-03-272.785.906.150.00-67363.92%
CSCO200403P000445002020-02-27 11:08AM EST2020-04-033.706.256.600.00-447666.46%