CSCO - Cisco Systems, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:44.50
認購期權範圍2019年12月6日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO191206C000445002019-12-05 3:57PM EST2019-12-060.010.000.01-0.07-87.50%1,5472,59425.00%
CSCO191213C000445002019-12-05 3:53PM EST2019-12-130.140.130.14-0.16-53.33%93638718.46%
CSCO191220C000445002019-12-05 3:59PM EST2019-12-200.270.260.27-0.18-40.00%23166718.12%
CSCO191227C000445002019-12-05 3:36PM EST2019-12-270.360.370.39-0.21-36.84%5925218.21%
CSCO200103C000445002019-12-05 1:29PM EST2020-01-030.450.430.46-0.27-37.50%64917.43%
認沽盤範圍2019年12月6日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO191206P000445002019-12-05 3:56PM EST2019-12-061.001.001.00+0.32+47.06%3131,51828.91%
CSCO191213P000445002019-12-05 3:59PM EST2019-12-131.151.131.15+0.36+45.57%1121,14920.02%
CSCO191220P000445002019-12-05 3:28PM EST2019-12-201.231.221.24+0.42+51.85%11982917.77%
CSCO191227P000445002019-12-05 2:50PM EST2019-12-271.311.331.35+0.49+59.76%27747217.68%
CSCO200103P000445002019-12-05 2:38PM EST2020-01-031.601.631.69+0.40+33.33%1365322.90%
CSCO200110P000445002019-12-05 12:35PM EST2020-01-101.741.741.79+0.39+28.89%221422.46%