CSCO - Cisco Systems, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:45.50
認購期權範圍2019年12月6日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO191206C000455002019-12-05 2:54PM EST2019-12-060.020.000.030.00-1014,73653.91%
CSCO191213C000455002019-12-05 3:56PM EST2019-12-130.040.030.04-0.04-50.00%751,75820.12%
CSCO191220C000455002019-12-05 3:40PM EST2019-12-200.090.080.09-0.08-47.06%3037,04518.16%
CSCO191227C000455002019-12-05 3:30PM EST2019-12-270.150.140.15-0.12-44.44%1859417.58%
CSCO200103C000455002019-12-05 12:27PM EST2020-01-030.210.190.21-0.10-32.26%834717.19%
CSCO200110C000455002019-12-05 3:37PM EST2020-01-100.250.250.27-0.24-48.98%286117.04%
認沽盤範圍2019年12月6日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO191206P000455002019-12-05 3:52PM EST2019-12-062.002.012.04+0.39+24.22%2,3242,68558.59%
CSCO191213P000455002019-12-05 3:53PM EST2019-12-132.002.012.05+0.34+20.48%4024323.24%
CSCO191220P000455002019-12-05 3:34PM EST2019-12-202.042.062.09+0.50+32.47%141,02819.24%
CSCO191227P000455002019-12-05 2:57PM EST2019-12-272.092.082.16+0.32+18.08%1133618.70%
CSCO200103P000455002019-12-05 12:37PM EST2020-01-032.402.382.50+0.13+5.73%11925.44%