CSCO - Cisco Systems, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:48.50
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200228C000485002020-02-26 10:54AM EST2020-02-280.050.010.010.00-11,094168.75%
CSCO200306C000485002020-02-28 10:31AM EST2020-03-060.030.000.09+0.02+200.00%168473.44%
CSCO200313C000485002020-02-26 1:55PM EST2020-03-130.040.000.07+0.01+33.33%135151.56%
CSCO200320C000485002020-02-27 2:48PM EST2020-03-200.050.030.060.00-53946.48%
CSCO200327C000485002020-02-27 1:11PM EST2020-03-270.100.020.140.00-222,35347.46%
CSCO200403C000485002020-02-24 11:47AM EST2020-04-030.160.000.490.00-172558.50%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200228P000485002020-02-26 1:26PM EST2020-02-287.609.559.950.00-1439345.70%
CSCO200306P000485002020-02-27 10:41AM EST2020-03-067.009.759.950.00-4947129.69%
CSCO200313P000485002020-02-26 3:34PM EST2020-03-136.509.659.950.00-55491.99%
CSCO200327P000485002020-02-25 10:20AM EST2020-03-275.009.6510.050.00-11568.12%
CSCO200403P000485002020-02-26 3:34PM EST2020-04-036.809.9010.500.00-58571.97%