CSCO - Cisco Systems, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:48.50
認購期權範圍2019年12月6日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO191206C000485002019-11-27 11:39AM EST2019-12-060.010.000.010.00-11,43784.38%
CSCO191213C000485002019-11-25 9:53AM EST2019-12-130.010.000.020.00-514536.33%
CSCO191220C000485002019-11-27 9:34AM EST2019-12-200.050.000.010.00-119424.22%
CSCO191227C000485002019-12-02 12:30PM EST2019-12-270.050.000.050.00-225825.59%
CSCO200103C000485002019-11-26 10:28AM EST2020-01-030.100.000.070.00--4623.83%
CSCO200110C000485002019-12-02 12:38PM EST2020-01-100.110.000.100.00-1,0021,00323.15%
認沽盤範圍2019年12月6日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO191206P000485002019-11-29 9:46AM EST2019-12-063.974.955.050.00-11103.13%
CSCO191213P000485002019-12-04 11:47AM EST2019-12-134.204.855.100.00-141851.17%
CSCO191220P000485002019-12-02 11:18AM EST2019-12-203.974.955.050.00-10033.20%
CSCO191227P000485002019-11-26 3:37PM EST2019-12-273.233.656.950.00-2210388.43%
CSCO200103P000485002019-12-04 11:47AM EST2020-01-034.484.756.250.00-143661.08%