CSCO - Cisco Systems, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:50.50
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200228C000505002020-02-25 11:54AM EST2020-02-280.010.000.010.00-41,054181.25%
CSCO200306C000505002020-02-24 11:34AM EST2020-03-060.030.000.030.00-110173.44%
CSCO200313C000505002020-02-27 12:25PM EST2020-03-130.010.000.010.00-1391251.56%
CSCO200327C000505002020-02-26 9:56AM EST2020-03-270.020.000.140.00-426455.08%
CSCO200403C000505002020-02-25 10:36AM EST2020-04-030.080.000.390.00-505052.93%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200228P000505002020-02-20 10:06AM EST2020-02-284.1011.4512.150.00-120367.58%
CSCO200306P000505002020-02-21 10:00AM EST2020-03-064.0711.6512.050.00-20134.57%
CSCO200313P000505002020-02-14 12:40PM EST2020-03-133.8711.6512.100.00-20099.80%
CSCO200327P000505002020-02-10 12:53PM EST2020-03-273.0011.6512.050.00--070.70%