DIS - The Walt Disney Company

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:103.00
認購期權範圍2023年6月2日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
DIS230602C001030002023-05-24 3:34PM EDT2023-06-020.020.000.030.00-1271253.91%
DIS230609C001030002023-05-26 3:06PM EDT2023-06-090.030.030.04-0.01-25.00%1116339.84%
DIS230616C001030002023-05-26 3:56PM EDT2023-06-160.070.060.080.00-5410735.16%
DIS230623C001030002023-05-26 3:55PM EDT2023-06-230.100.080.11-0.01-9.09%20621431.74%
DIS230630C001030002023-05-26 3:37PM EDT2023-06-300.120.100.14-0.02-14.29%1127629.49%
認沽盤範圍2023年6月2日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
DIS230602P001030002023-05-25 11:26AM EDT2023-06-0214.8514.5514.850.00-2175.78%
DIS230609P001030002023-05-26 9:46AM EDT2023-06-0914.1014.6014.90-0.75-5.05%11451.86%
DIS230616P001030002023-05-25 11:04AM EDT2023-06-1614.6014.5514.900.00--041.21%
DIS230623P001030002023-05-23 9:50AM EDT2023-06-2311.3514.5515.050.00-27240.04%
DIS230630P001030002023-05-26 9:56AM EDT2023-06-3014.3514.5515.05+0.35+2.50%8335.55%