DIS - The Walt Disney Company

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:104.00
認購期權範圍2023年6月2日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
DIS230602C001040002023-05-26 3:49PM EDT2023-06-020.010.000.030.00-429657.03%
DIS230609C001040002023-05-26 11:12AM EDT2023-06-090.020.010.04-0.01-33.33%1616441.80%
DIS230616C001040002023-05-26 3:56PM EDT2023-06-160.070.050.07-0.01-12.50%1601436.13%
DIS230623C001040002023-05-26 12:32PM EDT2023-06-230.080.060.10-0.02-20.00%47232.81%
DIS230630C001040002023-05-26 3:38PM EDT2023-06-300.090.080.13-0.02-18.18%621630.47%
認沽盤範圍2023年6月2日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
DIS230602P001040002023-05-22 11:40AM EDT2023-06-0212.9215.5515.850.00-2079.49%
DIS230609P001040002023-05-16 12:04PM EDT2023-06-0912.9015.6015.950.00-8057.13%
DIS230616P001040002023-05-26 12:36PM EDT2023-06-1615.2515.6015.90+2.64+20.94%1043.26%
DIS230623P001040002023-05-25 11:12AM EDT2023-06-2315.4015.6016.100.00-1443.31%
DIS230630P001040002023-05-24 2:36PM EDT2023-06-3015.2115.5016.050.00-3037.21%