DIS - The Walt Disney Company

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:79.00
認購期權範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
DIS230609C000790002023-05-31 1:00PM EDT2023-06-098.800.000.000.00--00.00%
DIS230623C000790002023-06-02 9:50AM EDT2023-06-2311.400.000.000.00-100.00%
DIS230630C000790002023-06-02 10:10AM EDT2023-06-3011.470.000.000.00-100.00%
DIS230707C000790002023-06-01 1:19PM EDT2023-07-0710.590.000.000.00--00.00%
DIS230714C000790002023-06-01 2:35PM EDT2023-07-1410.700.000.000.00--00.00%
認沽盤範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
DIS230609P000790002023-06-02 11:55AM EDT2023-06-090.010.000.000.00-39025.00%
DIS230623P000790002023-06-02 2:00PM EDT2023-06-230.100.000.000.00-35012.50%
DIS230630P000790002023-06-02 11:43AM EDT2023-06-300.170.000.000.00-15012.50%
DIS230707P000790002023-06-02 9:42AM EDT2023-07-070.270.000.000.00-1012.50%
DIS230714P000790002023-06-02 11:37AM EDT2023-07-140.320.000.000.00-8012.50%