DIS - The Walt Disney Company

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:81.00
認購期權範圍2023年6月16日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
DIS230616C000810002023-06-07 9:53AM EDT2023-06-1611.4510.9511.15-0.27-2.30%21653.91%
DIS230623C000810002023-06-07 2:58PM EDT2023-06-2311.7811.0511.250.00-1347.46%
DIS230630C000810002023-06-06 9:50AM EDT2023-06-3011.6511.2511.400.00-1542.97%
DIS230707C000810002023-06-05 12:04PM EDT2023-07-0710.0011.3011.500.00-33239.33%
認沽盤範圍2023年6月16日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
DIS230616P000810002023-06-09 3:56PM EDT2023-06-160.030.020.03-0.01-25.00%4921,55342.97%
DIS230623P000810002023-06-09 3:43PM EDT2023-06-230.040.040.05-0.03-42.86%61,71032.62%
DIS230630P000810002023-06-09 1:09PM EDT2023-06-300.090.090.11-0.02-18.18%3220330.66%
DIS230707P000810002023-06-09 11:39AM EDT2023-07-070.150.140.16-0.05-25.00%1321328.61%
DIS230714P000810002023-06-09 12:17PM EDT2023-07-140.240.210.24-0.03-11.11%812028.03%