DIS - The Walt Disney Company

NYSE - Nasdaq 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:94.00
認購期權範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
DIS230609C000940002023-06-05 1:56PM EDT2023-06-090.140.130.14-0.10-41.67%3,1612,98229.88%
DIS230616C000940002023-06-05 1:52PM EDT2023-06-160.390.370.39-0.18-31.58%5172,05926.37%
DIS230623C000940002023-06-05 1:54PM EDT2023-06-230.570.570.58-0.27-32.14%17840324.37%
DIS230630C000940002023-06-05 1:49PM EDT2023-06-300.840.820.85-0.28-25.00%1721,32724.51%
DIS230707C000940002023-06-05 1:49PM EDT2023-07-071.021.011.04-0.35-25.55%1577123.93%
DIS230714C000940002023-06-05 11:11AM EDT2023-07-141.421.271.32-0.25-14.97%52024.51%
認沽盤範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
DIS230609P000940002023-06-05 1:32PM EDT2023-06-094.154.154.30+0.78+23.15%525824.02%
DIS230616P000940002023-06-05 1:55PM EDT2023-06-164.404.354.50+0.74+20.22%39322.90%
DIS230623P000940002023-06-05 11:51AM EDT2023-06-234.004.504.60+0.21+5.54%1711920.29%
DIS230630P000940002023-06-05 1:53PM EDT2023-06-304.654.654.80+0.67+16.83%114420.46%
DIS230707P000940002023-06-05 10:42AM EDT2023-07-074.354.754.95+0.23+5.58%177920.04%
DIS230714P000940002023-06-05 11:11AM EDT2023-07-144.634.905.10+0.31+7.18%3919.83%