GOOG - Alphabet Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:112.00
認購期權
2023年6月9日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
11.20+0.20+1.82%351612023-06-090.010.00-2383
11.720.00-2192023-06-160.08-0.06-42.86%71021,260
11.85+0.73+6.56%311982023-06-230.16-0.12-42.86%3143
12.000.00-10412023-06-300.29-0.14-32.56%107387
12.150.00-122023-07-070.40-0.18-31.03%451
-----2023-07-140.60-0.21-25.93%416