GOOG - Alphabet Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:116.00
認購期權
2023年6月16日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
7.14-0.01-0.14%91712023-06-160.21-0.13-38.24%406643
8.06-0.24-2.89%103272023-06-230.37-0.19-33.93%11319
7.80-0.65-7.69%31972023-06-300.74-0.13-14.94%17768
10.200.00-4642023-07-070.88-0.24-21.43%566
9.430.00-4082023-07-14-----