GOOG - Alphabet Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:122.50
認購期權
2023年6月9日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
4.15+0.20+5.06%1,0209,4542023-06-161.27-0.57-30.98%4292,730
10.19+0.59+6.15%216,7312023-09-155.50-0.75-12.00%481,090
15.05+0.67+4.66%203,0232024-01-198.56-0.79-8.45%12,407
19.93+1.13+6.01%52,2602024-06-2110.80-0.65-5.68%50677