KMI - Kinder Morgan, Inc.

NYSE - Nasdaq 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:19.00
認購期權
2023年6月9日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
0.010.00--292023-06-092.260.00--0
0.03+0.01+50.00%29,8352023-06-161.940.00-617
-----2023-06-302.810.00-40
0.050.00--252023-07-07-----
0.030.00-251,4002023-07-212.910.00-20
0.020.00-11,0152023-08-18-----
0.09+0.01+12.50%796,9362023-09-153.010.00-170
0.260.00-51,3452023-12-152.970.00-111
0.370.00-111,5782024-01-192.590.00--2