LEA - Lear Corporation

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:95.00
認購期權範圍2023年6月16日
認沽盤範圍2023年6月16日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
LEA230616P000950002023-04-26 11:13AM EDT2023-06-160.380.000.150.00--257.03%
LEA230915P000950002023-05-31 12:25PM EDT2023-09-151.750.000.000.00-17812.50%
LEA231215P000950002023-05-08 3:38PM EDT2023-12-153.280.000.000.00--16.25%