MCD - McDonald's Corporation

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:202.50
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
MCD200228C002025002020-02-20 10:22AM EST2020-02-2813.1312.7014.25-0.23-1.72%1046.12%
MCD200306C002025002020-02-21 10:58AM EST2020-03-0612.8913.2513.75+0.64+5.22%4024.68%
MCD200313C002025002020-02-14 12:24PM EST2020-03-1314.7612.3514.700.00-3029.08%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
MCD200228P002025002020-02-21 3:27PM EST2020-02-280.220.190.22+0.04+22.22%5032.03%
MCD200306P002025002020-02-21 3:15PM EST2020-03-060.350.310.37-0.05-12.50%23024.54%
MCD200313P002025002020-02-21 12:52PM EST2020-03-130.470.470.56-0.11-18.97%11022.07%
MCD200327P002025002020-02-21 3:32PM EST2020-03-270.950.880.95+0.22+30.14%15019.86%
MCD200403P002025002020-02-21 11:20AM EST2020-04-031.151.091.18-0.18-13.53%6019.47%