MCD - McDonald's Corporation

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:205.00
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
MCD200228C002050002020-02-20 2:34PM EST2020-02-289.8010.9011.25+0.50+5.38%2028.66%
MCD200306C002050002020-02-11 3:10PM EST2020-03-0610.7210.0512.250.00-5030.81%
MCD200313C002050002020-02-20 12:37PM EST2020-03-138.9310.5512.250.00-2025.15%
MCD200327C002050002020-02-20 9:53AM EST2020-03-2711.4711.2511.500.00-3014.82%
MCD200403C002050002020-02-20 11:05AM EST2020-04-0310.7510.8511.800.00--015.36%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
MCD200228P002050002020-02-21 3:33PM EST2020-02-280.280.250.28-0.05-15.15%56026.56%
MCD200306P002050002020-02-21 3:55PM EST2020-03-060.490.460.51+0.15+44.12%51022.00%
MCD200313P002050002020-02-21 3:59PM EST2020-03-130.740.690.77-0.19-20.43%35020.40%
MCD200327P002050002020-02-20 12:55PM EST2020-03-271.591.121.280.00-21018.92%
MCD200403P002050002020-02-21 12:19PM EST2020-04-031.351.381.53-0.49-26.63%28018.54%