MCD - McDonald's Corporation

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:212.50
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
MCD200228C002125002020-02-21 3:44PM EST2020-02-283.953.954.10+0.68+20.80%14127318.02%
MCD200306C002125002020-02-21 3:52PM EST2020-03-064.204.204.45+0.50+13.51%5211414.87%
MCD200313C002125002020-02-21 1:14PM EST2020-03-134.834.554.75+0.93+23.85%138413.71%
MCD200327C002125002020-02-21 2:00PM EST2020-03-275.435.305.55+1.13+26.28%84213.87%
MCD200403C002125002020-02-21 2:57PM EST2020-04-035.805.705.95+0.45+8.41%235714.11%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
MCD200228P002125002020-02-21 3:58PM EST2020-02-281.071.011.05-0.35-24.65%66966721.56%
MCD200306P002125002020-02-21 3:53PM EST2020-03-061.741.671.79-0.36-17.14%3623619.83%
MCD200313P002125002020-02-21 1:48PM EST2020-03-132.262.112.31-0.56-19.86%2259618.79%
MCD200327P002125002020-02-21 3:14PM EST2020-03-272.952.873.10-0.80-21.33%153117.60%
MCD200403P002125002020-02-21 3:37PM EST2020-04-033.493.203.40-0.06-1.69%1572,97517.12%