MCD - McDonald's Corporation

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:225.00
認購期權範圍2020年2月21日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
MCD200221C002250002020-02-20 12:25PM EST2020-02-210.010.010.010.00-6035.16%
MCD200228C002250002020-02-20 11:29AM EST2020-02-280.030.000.09-0.03-50.00%31017.33%
MCD200306C002250002020-02-20 12:38PM EST2020-03-060.090.080.17-0.03-25.00%5014.41%
MCD200313C002250002020-02-20 11:16AM EST2020-03-130.150.160.23-0.08-34.78%4012.75%
MCD200327C002250002020-02-20 11:06AM EST2020-03-270.480.490.59-0.09-15.79%1012.85%
MCD200403C002250002020-02-20 1:06PM EST2020-04-030.600.690.91-0.18-23.08%17013.59%
認沽盤範圍2020年2月21日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
MCD200221P002250002020-02-18 1:14PM EST2020-02-218.658.7510.950.00-2093.16%
MCD200228P002250002020-02-20 11:17AM EST2020-02-2811.3611.0011.50+1.51+15.33%10039.01%
MCD200306P002250002020-02-20 2:18PM EST2020-03-0612.2510.9011.35+2.27+22.75%25027.34%
MCD200313P002250002020-02-03 11:56AM EST2020-03-1311.3010.7512.100.00-1027.16%