MRK - Merck & Co., Inc.

NYSE - Nasdaq 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:116.00
認購期權
2023年6月2日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
0.020.00-292472023-06-026.000.00-40
0.19+0.06+46.15%51632023-06-096.650.00-1176
0.38+0.11+40.74%22682023-06-165.000.00--0
0.47-0.33-41.25%31052023-06-234.330.00-312
0.600.00-3352023-06-304.700.00--10
0.740.00-192023-07-07-----