MRK - Merck & Co., Inc.

NYSE - Nasdaq 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:119.00
認購期權
2023年6月9日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
0.020.00-101512023-06-099.100.00-10
0.05+0.02+66.67%12422023-06-166.500.00--3
0.080.00-2412023-06-235.800.00-12
0.090.00-281432023-06-30-----
0.510.00-234042023-07-07-----
0.190.00-112023-07-14-----