NKE - NIKE, Inc.

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:93.50
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
NKE200306C000935002020-02-18 12:10AM EST2020-03-066.856.357.300.00--035.30%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
NKE200306P000935002020-02-20 9:51AM EST2020-03-060.290.290.32+0.18+163.64%15029.79%
NKE200313P000935002020-02-21 3:42PM EST2020-03-130.510.470.53+0.25+96.15%12028.49%