NUS - Nu Skin Enterprises, Inc.

NYSE - Nasdaq 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
認購期權範圍2018年5月18日
合約名稱上次交易日期拍板收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
NUS180518C000600002018-04-20 11:57PM EDT60.0012.7010.4013.600.00-3386.82%
NUS180518C000650002018-04-24 10:09AM EDT65.007.105.608.700.00-5563.48%
NUS180518C000700002018-04-24 10:00AM EDT70.004.253.804.60-0.25-5.56%14049.22%
NUS180518C000750002018-04-23 2:53PM EDT75.001.351.501.850.00-9336441.87%
NUS180518C000800002018-04-23 2:44PM EDT80.000.500.501.200.00-14223451.22%
NUS180518C000850002018-04-23 1:14PM EDT85.000.150.000.500.00-417250.78%
NUS180518C000900002018-04-13 11:55PM EDT90.000.250.000.150.00-111148.34%
認沽盤範圍2018年5月18日
合約名稱上次交易日期拍板收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
NUS180518P000550002018-04-13 11:55PM EDT55.000.250.200.350.00-1165.33%
NUS180518P000600002018-04-23 12:35PM EDT60.000.500.450.600.00-84056.35%
NUS180518P000650002018-04-23 3:45PM EDT65.001.150.901.250.00-13513951.76%
NUS180518P000700002018-04-23 12:39PM EDT70.002.552.052.350.00-159342.73%
NUS180518P000750002018-04-20 11:03AM EDT75.005.305.206.00-0.10-1.85%3016854.81%
NUS180518P000800002018-04-16 10:31AM EDT80.009.009.2010.000.00-1,0873,08554.32%