NUS - Nu Skin Enterprises, Inc.

NYSE - Nasdaq 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
認購期權範圍2019年3月15日
合約名稱上次交易日期拍板收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
NUS190315C000550002018-11-21 2:42PM EST55.0012.895.709.300.00-0079.25%
NUS190315C000600002019-02-20 1:59PM EST60.003.512.803.100.00-4010225.66%
NUS190315C000650002019-02-20 2:59PM EST65.001.000.650.800.00-9666028.08%
NUS190315C000700002019-02-20 11:51AM EST70.000.200.000.300.00-49736.13%
NUS190315C000750002019-02-19 10:30AM EST75.000.090.000.200.00-41,63946.48%
NUS190315C000800002019-02-07 2:05PM EST80.000.390.000.350.00-11557.23%
NUS190315C000850002019-02-13 3:29PM EST85.000.310.000.350.00-111867.97%
NUS190315C000900002019-02-01 10:54AM EST90.000.100.000.350.00-81077.93%
NUS190315C001000002019-01-14 3:20PM EST100.000.100.000.350.00-2195.31%
NUS190315C001100002019-02-13 12:27PM EST110.000.200.000.350.00-011110.55%
認沽盤範圍2019年3月15日
合約名稱上次交易日期拍板收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
NUS190315P000350002019-01-18 11:50PM EST35.000.200.000.150.00-55108.20%