PATH - UiPath Inc.

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:10.00
認購期權
2023年6月2日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
4.100.00-27572023-06-160.040.00-1284
7.98+0.38+5.00%2082023-07-210.03-0.05-62.50%2025
6.200.00-5622023-08-180.10-0.02-16.67%25458
8.400.00-5162023-11-170.30-0.06-16.67%171
8.00-0.67-7.73%951,2582024-01-190.59-0.01-1.67%1553,037
9.80-0.20-2.00%72432025-01-171.45-0.05-3.33%1163