SQ - Block, Inc.

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:82.50
認購期權
2023年6月9日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
0.040.00-102023-06-1623.100.00-1,1730
2.010.00-202023-09-1517.640.00-610
5.100.00-902024-01-1920.000.00-40
9.100.00-502024-06-2126.800.00-10
11.800.00-102025-01-1728.450.00-100
13.250.00-402025-06-2022.800.00--1