STNE - StoneCo Ltd.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:11.50
認購期權範圍2023年6月2日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
STNE230602C000115002023-05-17 11:25AM EDT2023-06-023.131.001.200.00-504192.19%
STNE230609C000115002023-05-26 3:13PM EDT2023-06-091.071.151.400.00-2680.86%
STNE230616C000115002023-05-26 11:29AM EDT2023-06-161.151.251.500.00-1173.44%
STNE230623C000115002023-05-26 1:49PM EDT2023-06-231.301.201.550.00-51061.91%
STNE230630C000115002023-05-22 11:49AM EDT2023-06-302.391.251.600.00--158.50%
STNE230707C000115002023-05-26 12:34PM EDT2023-07-071.441.351.750.00-1161.91%
認沽盤範圍2023年6月2日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
STNE230602P000115002023-05-30 11:13AM EDT2023-06-020.080.000.10-0.02-20.00%234578.91%
STNE230609P000115002023-05-30 2:50PM EDT2023-06-090.130.100.20-0.12-48.00%81963.67%
STNE230616P000115002023-05-26 3:01PM EDT2023-06-160.320.200.350.00-12464.26%
STNE230623P000115002023-05-26 3:58PM EDT2023-06-230.450.300.350.00-11858.98%
STNE230630P000115002023-05-26 12:16PM EDT2023-06-300.400.300.450.00-2956.06%