STNE - StoneCo Ltd.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:6.00
認購期權範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
STNE230616C000060002023-05-16 10:48AM EDT2023-06-168.206.907.100.00-12168.75%
STNE230721C000060002023-06-02 9:43AM EDT2023-07-217.096.907.20+0.85+13.62%1044119.53%
STNE231117C000060002023-05-01 1:14PM EDT2023-11-176.606.507.200.00-302185.35%
STNE240119C000060002023-04-28 10:21AM EDT2024-01-196.596.407.000.00-101041.41%
認沽盤範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
STNE230616P000060002023-05-17 3:49PM EDT2023-06-160.030.000.050.00-11193.75%
STNE230721P000060002023-05-26 3:51PM EDT2023-07-210.050.000.100.00-220407115.63%
STNE231020P000060002023-04-13 10:16AM EDT2023-10-200.300.000.500.00-303498.05%
STNE231117P000060002023-05-01 10:18AM EDT2023-11-170.200.000.300.00-11278.52%