STNE - StoneCo Ltd.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:3.00
認購期權範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
STNE230721C000030002023-05-18 9:31AM EDT2023-07-2110.409.8010.200.00-10260.94%
STNE231117C000030002023-05-18 10:55AM EDT2023-11-1710.709.9010.200.00-11146.88%
STNE240119C000030002023-06-05 1:46PM EDT2024-01-1910.009.9010.200.00-1135124.61%
STNE250117C000030002023-06-06 11:33AM EDT2025-01-1710.319.9010.700.00-33199.02%
認沽盤範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
STNE230721P000030002023-05-03 12:14PM EDT2023-07-210.030.000.050.00-517196.88%
STNE231020P000030002023-05-25 10:22AM EDT2023-10-200.030.000.100.00-45126.56%
STNE231117P000030002023-02-22 12:44PM EDT2023-11-170.100.000.150.00-237123.44%
STNE240119P000030002023-06-01 2:32PM EDT2024-01-190.200.000.150.00-1404104.69%
STNE250117P000030002023-06-02 3:06PM EDT2025-01-170.230.000.500.00-1,0081,01885.16%