STNE - StoneCo Ltd.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:8.00
認購期權範圍2023年6月2日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
STNE230602C000080002023-04-18 2:21PM EDT2023-06-023.905.408.000.00--2956.25%
STNE230721C000080002023-05-08 10:01AM EDT2023-07-216.004.304.500.00-1012684.38%
STNE231020C000080002023-03-29 2:05PM EDT2023-10-202.654.706.400.00-31120.02%
STNE231117C000080002023-05-05 11:27AM EDT2023-11-175.554.805.000.00-2278.42%
STNE240119C000080002023-05-03 11:21AM EDT2024-01-195.155.005.400.00-56779.98%
認沽盤範圍2023年6月2日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
STNE230602P000080002023-05-17 3:56PM EDT2023-06-020.040.000.050.00-22193.75%
STNE230616P000080002023-05-18 10:06AM EDT2023-06-160.050.000.050.00-121798.44%
STNE230721P000080002023-05-25 11:20AM EDT2023-07-210.100.050.150.00-229877.34%
STNE231020P000080002023-05-25 1:00PM EDT2023-10-200.300.250.400.00-3023466.21%
STNE231117P000080002023-05-24 1:58PM EDT2023-11-170.360.400.450.00-24266.70%
STNE240119P000080002023-05-26 2:49PM EDT2024-01-190.550.500.65+0.14+34.15%210,11964.26%